Konferencje

Moderator i organizator konferencji Ogólnopolska Konferencja XIX i wczesnego XX w. „Czas wielkich przemian” (1789–1939)/
Referent podczas II Wiosny Młodych Historyków, Uniwersytet Łódzki, marzec 2009

 • Wygłoszony referat nt. Joseph Chamberlain i reforma celna. Polityka preferencyjna w służbie imperializmu (1901 – 1903)

Referent na Sejmiku Doktoranckim podczas XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Olsztynie, wrzesień 2009

 • Wygłoszony referat nt. Kryzys wenezuelski (1901-1902) w świetle archiwaliów brytyjskich.
 • Moderowanie sekcji XIX w.

Prelegent w panelu „Historia z Internetu; wygłoszona prelekcja” podczas XVIII Targów Książki Historycznej, Warszawa 2009;

 • wygłoszona prelekcja nt. Na co historykowi Internet? Archiwa, biblioteki, bazy danych w sieci.

Moderator I Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji „Historia Dyplomacji”, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, 27-29 XI 2009
Referent podczas Studencko-Doktorancka Konferencja „Rola pamiętników w procesie kształtowania historii”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10–12 III 2010;

 • wygłoszony referat nt. Autokreacja wizerunku w literaturze pamiętnikarskiej na przykładzie „Autobiografii” Theodore’a Roosevelta. Auto/bohater i jego wizja własnej roli w dziejach stosunków międzynarodowych.

Moderator sekcji „Podróże, pielgrzymki, peregrynacje” podczas Studencko-Doktoranckiej konferencji III Łódzka Wiosna Młodych Historyków, Łódź 2010.

Referent podczas XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Szczecinie, Szczecin 2010;

 • wygłoszony referat nt. Reakcja Stanów Zjednoczonych na układ brytyjsko-japoński z 30 I 1902 r.

Referent podczas Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Od idei do czynu. Wizje i style uprawiania polityki w XIX i XX w., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 6–7 V 2010;

 • wygłoszony referat nt. Geneza i pierwsze lata funkcjonowania rooseveltowskiego rozszerzenia do doktryny Monroe’ego (1902-1904).

Referent podczas konferencji Kultura elit w epoce nowożytnej, Studencko-Doktorancka konferencja naukowa, Uniwersytet Łódzki, listopad 2010

 • wygłoszony referat nt. Joseph Chamberlain – od syna przedsiębiorcy do ministra ds. kolonii (1836–1895)
 • Moderator panelu Elity na przestrzeni dziejów

Referent podczas studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Czarne charaktery”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, listopad 2010.

 • Wygłoszony referat nt. Postać pełna kontrastów. Joseph Chamberlain jako brytyjski minister ds. kolonii (1895-1903)

Referent podczas studencko-doktoranckiej konferencji IV Łódzka Wiosna Młodych Historyków, Uniwersytet Łódzki, marzec 2011

 • Wygłoszony referat nt. Brytyjska polityka w Mandżurii wobec ekspansji rosyjskiej na Dalekim Wschodzie (1901-1903)
 • Moderator sekcji Konflikty Europa–Azja.

Referent podczas XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, Konferencja Studencko-Doktorancka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kwiecień 2011

 • Wygłoszony referat nt. Sojusz brytyjsko-japoński z 30 I 1902 r.

Referent podczas II Interdyscyplinarnych Spotkań Młodych Naukowców Kryzys – jego geneza i konsekwencje na przestrzeni dziejów, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kwiecień 2012

 • Wygłoszony referat nt. Wyścig zbrojeń morskich jako kryzys a II konferencja haska (1907 r.)
Reklamy