Kwerendy

2014

Parliamentary Archives, Londyn Wielka Brytania

National Archives of the United Kingdom (dawne Public Record Office), Londyn, Wielka Brytania

2012

Roosevelt Study Center, Middelburg, Holandia

2010

British Library, Londyn, Wielka Brytania

John F. Kennedy Institut, Berlin, Niemcy

National Archives of the United Kingdom (dawne Public Record Office), Londyn, Wielka Brytania

Universitätsbibliothek der Freie Universität, Berlin, Niemcy

Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität, Berlin, Niemcy

2009

National Archives of the United Kingdom (dawne Public Record Office), Londyn, Wielka Brytania

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, Polska

2007

British Library, Londyn, Wielka Brytania

National Archives of the United Kingdom (dawne Public Record Office), Londyn, Wielka Brytania

Reklamy