Przynależność do towarzystw naukowych

Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Łodzi (PTH OŁ).

Historians of the Twentieth Century United States (HOTCUS).

British International Studies Association, International History Group (BISA, IHG).

New Diplomatic History Network.

Reklamy