Publikacje

I. Książki

„Najbliższe narody”. Stosunki brytyjsko-amerykańskie w dobie prezydentury Theodore’a Roosevelta (1901-1909), Warszawa: Wydawnictwo DiG 2014.

II. Artykuły naukowe i popularnonaukowe

Wielka Brytania i przyczyny kryzysu wenezuelskiego (1902-1903), „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2016, t. 16, nr 1, ss. 91-109.

Rola Stanów Zjednoczonych w zwołaniu i przygotowaniu II Konferencji Pokojowej w Hadze (1907 r.), „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” 2016, t. 43, z. 3 (maj-czerwiec): Stosunki międzynarodowe, ss. 42-51.

Wojna o zdjęcie, „Focus Historia” 2016, nr 4, s. 68-71.

Jakie nadzieje i lęki budził rozwój kolei?, „Focus Historia” 2016, nr 3, s. 26.

Jak tajna misja Franklina we Francji zmieniła historię, „Focus Historia” 2015, nr 11.

Śmierć prezydenta, „Histmag.org”, dostęp z dn. 14.02.2014.

Wybuch I wojny światowej: prawdy, półprawdy, mity, „Histmag.org”, dostęp z dn. 03.07.2014.

Stosunki brytyjsko-amerykańskie w dobie prezydentury Theodore’a Roosevelta (1901-1909), „Dzieje Najnowsze” 2013, nr 4, s. 79-92.

Obserwacja i brak zaangażowania. Stany Zjednoczone wobec Anschlussu Austrii, „Histmag.org”, dostęp z dn. 11.03.2013.

I kryzys marokański. Gdy świat stanął u progu wojny (cz. 3): Biały Dom, „Histmag.org”, dostęp z dn. 11.01.2013.

Dyplomacja brytyjska wobec zabiegów Rosji o wyłączne wpływy w Mandżurii (październik 1901 r.-sierpień 1903 r.), „Acta Universitatis Lodziensis” Folia Historica 2012, nr 89, s. 23-51.

Teddy Bear i Teddy R. – pluszowy miś i amerykański prezydent, „Histmag.org”, dostęp z dn. 25.11.2012.

I kryzys marokański. Gdy świat stanął u progu wojny (cz. 2): Whitehall i Quai d’Orsay, „Histmag.org”, dostęp 09.07.2012.

I kryzys marokański. Gdy świat stanął u progu wojny (cz. 1): Wilhelmstraße, „Histmag.org”, dostęp 30.12.2011.

Adam Jerzy Czartoryski: człowiek niezrealizowanych nadziei, „Histmag.org”, dostęp 16.07.2011.

Apartheid: Apogeum i upadek. Historia Afryki Południowej w wielkim skrócie (cz. 2), „Histmag.org”, dostęp z 2010.07.11, 20.41.

W drodze do apartheidu.

Historia Afryki Południowej w wielkim skrócie. (cz. I), „Histmag.org”, dostęp z 2010.07.07,18:45.

Stanowisko Theodore’a Roosevelta wobec „traktatów Haya-Pauncefote’a” z 5 II 1900 r. i 18 XI 1901 r., „Acta Universitatis Lodziensis” Folia Historica 2011, nr 86,s. 73-92.

Konsekwencje rajdu Jamesona dla stosunków brytyjsko-burskich (styczeń–kwiecień 1896), „Acta Universitatis Lodziensis” Folia Historica 2010, nr 85, s. 147-162.

Wzbierająca burza, czyli jak doszło do kryzysu wenezuelskiego, „Histmag.org”, dostęp z 2009.10.09, 04:27.

Odkupuje nas tylko idea „Histmag.org”, dostęp 2009.01.25, 12:09.

Druga wojna burska a idea imperium. Imperializm brytyjski na przełomie XIX i XX w. , [w:] Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, Tom II: Z okazji 60. rocznicy SKNH UŁ, red. J. Walicki, J. Antczak, P.P. Damski, W. Raczyński, Łódź 2008.

Joseph Chamberlain i jego zaangażowanie w rajd Jamesona (1895–1896), [w:] Per aspera and astra. Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, t. VI: Powszechna historia XIX w., red. A. Świątek, Kraków 2008.

Koncepcje federacyjne księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w memoriale „O systemie politycznym, który winna stosować Rosja” z 1803 r., „Iuvenilia” 2007.

III. Publicystyka

Splendid isolation reaktywacja, czyli krajobraz po Brexicie, „Histmag.org”, dostęp z 24.06.2016

Pomnikomania. Odcinek: Churchill, „Histmag.org”, dostęp z 04.04.2015

„Gruba pałka”, Theodore Roosevelt i korzenie amerykańskiego imperializmu, „Histmag.org”, dostęp 06.12.2014. (wywiad)

„Montaż atrakcji” Siergieja Eisensteina, „Histmag.org”, dostęp 09.11.2012.

O filmach i czepiających się historykach, „Histmag.org”, dostęp 11.10.2012.

Bez taryfy ulgowej” o dziesięcioleciu istnienia IPN-u – konferencja na Uniwersytecie Łódzkim (wspólnie z Kamilem Śmiechowskim), „Histmag.org”, dostęp 29.01.2011, 17:56.

II RP = III Rzesza? Niall Ferguson i historia kontrafaktyczna, „Histmag.org”, dostęp 2009.09.21, 00:02.

IV. Recenzje

Howard Zinn, Ludowa Historia Stanów Zjednoczonych. Od 1492 do dziś, „Histmag.org”, dostęp z 09.08.2016.

Eric Hobsbawm, Wiek imperium, 1875-1914, “Histmag.org”, dostęp z 22.07.2016.

Niall Ferguson, Dom Rothschildów. Prorocy finansów, 1798-1848, „Histmag.org”, dostęp z 15.04.2016

Wolne Miasto Kraków: W poszukiwaniu nowoczesności, „Histmag.org”, dostęp z 25.02.2016

Jakub Tyszkiewicz, Rozbijanie monolitu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski, 1945-1988, „Histmag.org”, dostęp z 22.02.2016.

Historie Polski w XIX wieku (t. 1-4), red. Andrzej Nowak, „Histmag.org”, dostęp z 28.10.2015. (z Kamilem Śmiechowskim)

Tony Judt, Źle ma się kraj, „Histmag.org”, dostęp z 19.09.2015.

Idee Europa. 200 Jahre Weiner Kongress, „Histmag.org”, dostęp z 09.09.2015.

Eric Hobsbawm – Wiek kapitału 1848-1875, „Histmag.org”, dostęp z 08.2015.

Adam Zamoyski – Święte szaleństwo, „Histmag.org”, dostęp z 29.05.2015.

Tomasz Soroka – Rola Kanady w transformacji Imperium Brytyjskiego, „Histmag.org”, dostęp z 16.02.2014.

Niall Ferguson – „Kolos. Cena amerykańskiego imperium” – recenzja, dostęp z dn. 07.10.2014.

Theo Aronson – „Zwaśnieni monarchowie. Europejskie trony w przeddzień katastrofy 1914 roku” – recenzja, 26.08.2014.

Henry Kissinger – „O Chinach”, „Histmag.org”, dostęp z dn. 31.05.2014.

Michael S. Neiberg – „Taniec furii”, „Histmag.org”, dostęp z dn. 27.03, 2014.

K. Iwanek, A. Burakowski – „Indie. Od kolonii do mocarstwa 1857–2013”, „Histmag.org”, dostęp z dn. 19.02.2014.

Janusz Sibora – „Dyplomacja polska w I wojnie światowej”, Histmag.org”, dostęp. z dn. 16.01.2014.

Niall Ferguson – „Imperium. Jak Wielka Brytania zbudowała nowoczesny świat”, „Histmag.org”, dostęp z dn. 04.12.2013.

Caroline Elkins – „Rozliczenie z imperium. Przemilczana historia brytyjskich obozów w Kenii”, „Histmag.org”, dostęp z dn. 17.08.2013.

Elisabeth Åsbrink – „W Lesie Wiedeńskim wciąż szumią drzewa”, „Histmag.org”, dostęp z dn.  16.06.2013.

Historia dyplomacji polskiej, t. VI: 1944/1945–1989, red. W. Materski, W. Michowicz, Histmag.org, dostęp 20.01.2011, 18:00.

Polacy i ziemie polskie w dobie wojny krymskiej, red. Jerzy W. Borejsza, Grzegorz Bąbiak, „Histmag.org”, dostęp 29.01.2011, 17:50.

Krzysztof Kubiak, Wojna zuluska 1879, „Histmag.org”, dostęp z 2010.07.07,18:45.

Jarosław Wojtczak, Wojna meksykańska 1861-1867, „Histmag.org”, dostęp z 2010.07.07,18:45.

Nicholas Best, Najważniejszy dzień w historii. Jak skończyła się Wielka Wojna, „Histmag.org”, dostęp 2009.07.21, 19:22.

Reklamy