Zainteresowania badawcze

Stosunki międzynarodowe w XIX i XX w.

Brytyjska polityka kolonialna w XIX i XX w.

Brytyjsko-niemiecka rywalizacja kolonialna

Stosunki amerykańsko-brytyjskie

Bałkany w XIX i na początku XX w.

Struktura i funkcjonowanie resortów spraw zagranicznych mocarstw europejskich

Organizacja i funkcjonowanie służby dyplomatycznej

Rywalizacja mocarstw w Afryce i Azji (w tym kolonializm i dekolonizacja)

Ideologia imperialna

Kultura i społeczeństwo epoki wiktoriańskiej i edwardiańskiej

Transformacja brytyjskiego parlamentaryzmu w latach 1903-1918

Reklamy