Sylabusy / Syllabi

Drodzy Studenci,

w poszczególnych zakładkach znajdą wszystkie niezbędne informacje dotyczące tematyki i warunków zaliczenia prowadzony przeze mnie zajęć. Dotyczy to także listy lektur oraz wymagań, jakie powinny spełniać prace pisemne.

Dear Students,

in each bookmark you are going to find all needed information concerning the subject of our classes and requirements to pass it. The list of readings and working papers requirements are available, too.

Skróty / Abreviations

HSM – Historia stosunków międzynarodowych

HIR – History of International Relations

NHP – Najnowsza historia powszechna

CWH – Contemporary World History

EWSM – Europa Wschodnia w stosunkach międzynarodowych

EC – Elective course

SemL – Seminarium licencjackie/Bachelor Seminar (Historia dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XIX i XX w. / History of Diplomacy and International Relations in 19th and 20th century)

Reklamy