Źródła / Sources

Long Telegram

Bertrand Russell, Has religion mad useful contribution to civilization?

Bertrand Russell, Czy religia wniosła pożyteczni wkład do cywilizacji?

Alfred Toynbee, Cywilizacja w czasie próby, rdz.: Chrześcijaństwo i cywilizacja

Alfred Toynbee, A Study of History (1 volume ed.), chapter: Universal Churches

 

Reklamy